שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

חבילת שירותי ניהול כספים

דף הבית >> חבילת שירותי ניהול כספים
 
 • פיתוח והטמעה של נהלים ושיטות לשיפור תזרים המזומנים
 • תכנון תקציב ומעקב ביצוע חודשי
 • הכנת תכנית עסקית והטמעת השלכותיה הפיננסיות
 • הגדרת נהלים לשיפור תהליך המכירה בהיבטי תמחור, תנאי תשלום, גביה וכו'
 • שיפור מערכת ותהליך הגביה במטרה לצמצם משמעותית חובות בעיתיים
 • ליווי בתהליך גיוס הון
 • הכנת כל המסמכים הנדרשים לדיודיליג'נס וליווי החברה לאורך התהליך
 • ליווי החברה בתהליך רכישה, מכירה או מיזוג, החל משלב המשא ומתן ועד להטמעה מלאה של המבנה החדש
 • דיווחים חודשיים להנהלה, למשקיעים, לבנקים ולשאר גורמים חיצוניים
 • מעקב אחר מצבה העסקי של החברה והתראה על קשיים צפויים
 • עריכת הסכמי העסקה עם עובדים
 • תכניות עידוד ותגמול עובדים
 • ניהול מו"מ בנוגע להתקשרויות עם ספקים מסחריים וספקי שירותים
 • סיוע בשדרוג מערכתERP או מקסום התועלת ממערכת קיימת
 • תכנון מס גלובלי ופיקוח שוטף על מחירי העברה ושאר היבטי מס
 • עבודה שוטפת מול רואה החשבון החיצוני
 • פיקוח ותאום עבודה מול היועץ המשפטי