שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

חשבות

דף הבית >> שירותים >> חשבות
החשב מפקח על הפעילות הפיננסית היומיומית המתנהלת בחברה, ומוודא כי היא מתבצעת במועד ובאופן תקין.
מעבר לפיקוח על האדמיניסטרציה הפיננסית השוטפת, הכוללת תקבולים, תשלומים , דיווחים לרשויות המס מעקב אחר הנהלת החשבונות ועוד, החשב מספק להנהלה מגוון דוחות כספיים ותפעוליים, המסייעים לחסכון בהוצאות, קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעול יעיל ורווחי של החברה.
החשב עובד באופן צמוד עם משרד רואה החשבון המבקר לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים של החברה.

למידע על פתרון כולל למחלקת הכספים, הכולל הנהלת חשבונות, חשבות, שכר וניהול כספים הקש כאן

ניתן ליצור אתנו קשר ונשמח להנחות אותך. צור קשר