שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

שירותי ניהול כספים חיצוניים

דף הבית >> שירותים >> ניהול כספים (CFO) >> שירותי ניהול כספים חיצוניים
שירותי ניהול כספים חיצוניים
דקסטרה מספקת שירותי ניהול כספים חיצוניים מלאים לחברה. שירותי ניהול הכספים החיצוניים כוללים שיפור התזרים, ניהול תקציב, ניהול תהליך הגביה והתשלומים, דרישות דיווח למשקיעים, תהליך רכישה, מכירה או מיזוג , צורך במציאת מקורות מימון, החלפת מערכות מידע ועוד.
בדקסטרה נתאים לחברה מנהל כספים המתמחה בסיוע בסוגיות בהן קיים צורך.

חבילת שירותי ניהול כספים:
 • פיתוח והטמעה של נהלים ושיטות לשיפור תזרים המזומנים
 • תכנון תקציב ומעקב ביצוע חודשי
 • הכנת תכנית עסקית והטמעת השלכותיה הפיננסיות
 • הגדרת נהלים לשיפור תהליך המכירה בהיבטי תמחור, תנאי תשלום, גביה וכו'
 • שיפור מערכת ותהליך הגביה במטרה לצמצם משמעותית חובות בעיתיים
 • ליווי בתהליך גיוס הון
 • הכנת כל המסמכים הנדרשים לדיודיליג'נס וליווי החברה לאורך התהליך
 • ליווי החברה בתהליך רכישה, מכירה או מיזוג, החל משלב המשא ומתן ועד להטמעה מלאה של המבנה החדש
 • דיווחים חודשיים להנהלה, למשקיעים, לבנקים ולשאר גורמים חיצוניים
 • מעקב אחר מצבה העסקי של החברה והתראה על קשיים צפויים
 • עריכת הסכמי העסקה עם עובדים
 • תכניות עידוד ותגמול עובדים
 • ניהול מו"מ בנוגע להתקשרויות עם ספקים מסחריים וספקי שירותים
 • סיוע בשדרוג מערכתERP או מקסום התועלת ממערכת קיימת
 • תכנון מס גלובלי ופיקוח שוטף על מחירי העברה ושאר היבטי מס
 • עבודה שוטפת מול רואה החשבון החיצוני
 • פיקוח ותאום עבודה מול היועץ המשפטי

למידע על פתרון כולל למחלקת הכספים, הכולל הנהלת חשבונות, חשבות, שכר וניהול כספים הקש כאן.

ניתן ליצור אתנו קשר ונשמח להנחות אותךצור קשר