שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

הקמת חברה חדשה

דף הבית >> הקמת חברה חדשה
דקסטרה תלווה אותך בתהליך הקמת החברה, ותסייע לך בכל אחד משלבי ההקמה. כאשר החברה תחל בפעילות שוטפת, נוכל להמשיך ללוות את החברה ע"י מתן שירות מלא לניהול המערך הפיננסי.

להלן פרוט השירותים. ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע. צור קשר

הקמת חברה חדשה:
 • הקמת ישות משפטית ופתיחת תיקים ברשויות המס
 • הגדרת מבנה עסקי ומיסויי של החברה
 • פיתוח תכנית עסקית
 • הגדרת המבנה הכספי וצרכי המימון
 • הכנת תחזית תזרים מזומנים וסיוע במציאת פתרונות מימון
 • סיוע בבחירת בנק המותאם לצרכי החברה וניהול מו"מ לקבלת תנאי התקשרות אופטימליים
 • פתיחת חשבונות בנק וקווי אשראי
 • הגדרת כלל צרכי הביטוח וניהול המו"מ וההתקשרות מול סוכן הביטוח
 • סיוע בבחירה והטמעה של מערכת ERP או מערכת כספים
 • הקמת מערכת שכר עבור עובדי החברה
 • הפניות לגורמים מממנים פרטיים וממשלתיים
 • הגשת בקשות מימון לקרנות בערבות מדינה וקרנות פרטיות
 • יעוץ בנוגע להטבות מס בהתאם למבנה החברה ומיקומה
 • יצירת תהליך אישור וביצוע תשלומים לספקים, עובדים וגורמים חיצוניים
 • סיוע בהכנת הסכמי העסקת עובדים ויישום סעיף 47
 • סיוע בעריכת הסכמים עם ספקים וגורמים חיצוניים
 • ביצוע התקשרויות עם ספקי שירותים, כגון: אינטרנט, טלפון וכד'
 • ליווי בעריכת תכנית אופציות לעובדים
 • פיתוח מערכת שכר ומנגנון תשלומים והפקת תשלומים
 • עם תום תהליך ההקמה, נשמח לסייע בתפעול הכספי השוטף של החברה. שירותים פיננסיים לחברות קטנות ובינוניות