שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

מחלקת כספים במיקור חוץ

דף הבית >> מחלקת כספים במיקור חוץ

ניתן ליצור אתנו קשר ונשמח להנחות אותך. צור קשר

עיקר השירותים המוענקים במסגרת פתרון כולל למחלקת כספים:

 • פיתוח והטמעה של נהלים ושיטות לשיפור תזרים המזומנים
 • תכנון תקציב ומעקב ביצוע חודשי
 • הטמעת השלכות פיננסיות של התכנית האסטרטגית
 • שיפור תהליך המכירה החל משלב הזמנת הלקוח ועד אספקה
 • שיפור מערכת ותהליך הגביה במטרה לצמצם משמעותית חובות בעיתיים
 • סיוע בשדרוג מערכתERP  או מקסום התועלת ממערכת קיימת
 • תכנון מס גלובלי ופיקוח שוטף על מחירי העברה ושאר היבטי מס
 • תכניות עידוד ותגמול עובדים
 • ניהול מו"מ בנוגע להתקשרויות עם ספקים מסחריים וספקי שירותים
 • מעקב אחר מצבה העסקי של החברה והתראה על קשיים צפויים
 • דיווחים חודשיים להנהלה, למשקיעים, לבנקים ולשאר גורמים חיצוניים
 • הכנת כל המסמכים הנדרשים לדיודיליג'נס וליווי החברה לאורך התהליך
 • ליווי החברה בתהליך רכישה, מכירה או מיזוג, החל משלב המשא ומתן ועד להטמעה מלאה של המבנה החדש
 • עבודה שוטפת מול רואה החשבון החיצוני
 • פיקוח ותאום עבודה מול היועץ המשפטי
 • עריכת הסכמי העסקה עם עובדים
 • הנהלת חשבונות מלאה, רב מטבעית באנגלית ובעברית, במגוון תעשיות
 • מאזן בוחן ודוחות רווח והפסד חודשיים, רבעוניים ושנתיים
 • דוחות הוצאות אנליטיים במגוון חתכים – רווח גולמי, שכר, הוצאות תפעול אחרות ועוד
 • דוחות מכירות והכנסות במגוון חתכים – גיאוגרפי, קווי מוצר, סוכנים ועוד
 • ניהול תזרים המזומנים
 • ניהול שוטף של חשבונות הבנקים
 • דיווח חודשי ותשלומים לרשויות המס – מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ניכויים
 • ביצוע תשלומים לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח בגין עובדי החברה, תוך תיאום מלא עם סוכני הביטוח
 • הכנת תלושי משכורת
 • העברת תשלומי שכר לעובדים
 • טיפול מלא בגיוס ועזיבת עובדים
 • דוחות שכר חודשיים ושנתיים לרשויות המס
 • ניהול תביעות מול ביטוח לאומי בנושא מילואים, חופשת לידה וכו'
 • הכנה מלא לביקורת רו"ח