שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

ניהול כספים לחברה בינלאומית

דף הבית >> ניהול כספים לחברה בינלאומית
דקסטרה תתפקד כנציג החברה הזרה בישראל, תטפל בבירוקרטיה מול רשויות המס ושאר הרשויות הממשלתיות, ותסייע לפיקוח ושליטה מרחוק על עסקי החברה בישראל. העבודה תהיה מול רו"ח דובר/ת אנגלית, בעל/ת ניסיון בעבודה עם חברות זרות.

להלן פרוט עיקר השירותים. ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח להנחות אותך. צור קשר

חבילת שירותי ניהול כספים לחברות בינלאומיות:
 • הגדרת תכנית מיסוי ופיקוח על ביצועה בפועל
 • עריכת דיווחים כספיים במטבע מקומי ובמטבע זר
 • דיווח לחברת האם על פי המבנה והמועדים הנדרשים ע"י חברת האם
 • הפקת עדכונים שוטפים על מצבה הכספי, העסקי והמיסויי של החברה
 • גישה ישירה מרחוק למערכת הכספים
 • טיפול בכל ההתקשרויות מול רשויות המס ושאר הרשויות הממשלתיות
 • עבודה שוטפת מול רואה החשבון המבקר ומול היועץ המשפטי
 • הגדרה ויישום של מבנה מורשי חתימה בהתאם לדרישות חברת האם
 • ניהול שוטף של חשבונות הבנק
 • ניהול תזרים המזומנים
 • הגדרת תהליך עבודה לאישור וביצוע תשלומים לספקים, עובדים וגורמים חיצוניים.
 • דוחות חודשיים בעברית ובאנגלית
 • סיוע בעריכת הסכמי העסקת עובדים ויישום סעיף 47
 • הנהלת חשבונות מלאה
 • הפקת חשבוניות לקוח וקבלות
 • הקמת מערכת שכר ותפעולה
 • הכנת תלושי משכורת לעובדים עם תרגום לאנגלית לדיווח ואישור חברת האם
 • דיווחים חודשיים לרשויות המס וביצוע תשלומים בהתאם לנוהל אישור תשלומים
 • הכנה מלאה של דוחות כספיים לביקורת רואה החשבון החיצוני