שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

ניהול כספים לחברות סטארט אפ

דף הבית >> ניהול כספים לחברות סטארט אפ
דקסטרה תלווה אותך החל מהקמת החברה, דרך סבבי גיוס הון ראשוניים, גיוס עובדים, תפעול החברה ולמעשה בכל צעד בדרך.
להלן פרוט עיקר השירותים. ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח להנחות אותך. צור קשר

שירותי ניהול כספים לחברות סטארט אפ:

גיוס הון
 • ליווי בתהליך גיוס הון ראשוני ומתקדם
 • הפניות לגורמים מממנים פרטיים וממשלתיים
 • הגשת בקשות מימון לקרנות בערבות מדינה וקרנות פרטיות
 • סיוע בטיפול במפעל מאושר
משפטי/מיסוי
 • הקמת ישות משפטית ופתיחת תיקים ברשויות המס
 • הגדרת מבנה עסקי ומיסויי של החברה
 • יעוץ בנוגע להטבות מס בהתאם למבנה החברה ומיקומה
 • תכנון מס גלובלי ופיקוח על מחירי העברה
 • פיקוח ותאום העבודה מול היועץ המשפטי
אסטרטגי
 • פיתוח תכנית עסקית והטמעת השלכותיה הפיננסיות
 • הגדרת המבנה הכספי וצרכי המימון
 • מעקב אחר מצבה העסקי של החברה והתראה על קשיים צפויים
 • הכנת החברה לדיודיליג'נס וליווי לאורך התהליך
 • ליווי החברה בתהליך רכישה, מכירה או מיזוג, החל משלב המו"מ ועד להטמעה מלאה של המבנה החדש
 • פיתוח מערכת בקרה פנימית
תפעולי
 • תקציב ותזרים מזומנים
  • הכנת תחזית תזרים מזומנים וסיוע במציאת פתרונות מימון
  • סיוע בבחירת בנק המותאם לצרכי החברה וניהול מו"מ לקבלת תנאי התקשרות אופטימליים
  • פתיחת חשבונות בנק וקווי אשראי
  • ניהול תזרים המזומנים באופן שוטף
  • תכנון תקציב ומעקב ביצוע חודשי 
 • עובדים
  • סיוע בהכנת הסכמי העסקת עובדים ויישום סעיף 47
  • טיפול בגיוס ועזיבת עובדים
 • ליווי בעריכת תכנית אופציות לעובדים
 • פיתוח מערכת שכר ומנגנון תשלומים והפקת תלושים
 • טיפול מלא בשכר באופן שוטף
 • תפעול שוטף
  • הנהלת חשבונות מלאה, רב מטבעית, באנגלית ובעברית
  • הגדרת כלל צרכי הביטוח וניהול המו"מ וההתקשרות מול סוכן הביטוח
  • הגדרת נהלים לשיפור תהליך המכירה בהיבטי תמחור, תנאי תשלום, גביה וכו'
  • שיפור מערכת ותהליך הגביה
  • סיוע בבחירה והטמעה של מערכת ERP או מערכת כספים
  • יצירת תהליך אישור וביצוע תשלומים לספקים, עובדים וגורמים חיצוניים
  • סיוע בעריכת הסכמים עם ספקים וגורמים חיצוניים
  • ביצוע התקשרויות עם ספקי שירותים, כגון: אינטרנט, טלפון וכד'
  • ביצוע תשלומים חודשיים לרשויות המס
 • דוחות ודיווחים
  • מאזן בוחן ודוחות רווח והפסד חודשיים, רבעוניים ושנתיים
  • דוחות הוצאות אנליטיים
  • דוחות הכנסות אנליטיים
  • דיווחים לרשויות הממשלתיות השונות, כולל: המדען הראשי, קרנות וכו'.
  • הכנה מלאה לביקורת רו"ח