שרותים
צור קשר
טלפון:         03-536-8885
ארה"ב:  1-781-436-0972

שירותים פיננסיים לחברות SMB

דף הבית >> שירותים פיננסיים לחברות SMB
דקסטרה מספקת פתרון כולל וחסכוני לכל צרכיה השוטפים של החברה, הכולל הנהלת חשבונות, שכר, חשבות וניהול כספים. היקף כל מרכיב בחבילה ייגזר מאפיון צרכי החברה.
להלן פרוט עיקר השירותים. ניתן ליצור עמנו קשר ונשמח לסייע. צור קשר
 • שירותי ניהול כספים בהתאם לגודל החברה ולצרכיה לפרטים נוספים
 • הנהלת חשבונות מלאה, רב מטבעית, באנגלית ובעברית, במגוון תעשיות
 • מאזן בוחן ודוחות רווח והפסד חודשיים, רבעוניים ושנתיים
 • דוחות הוצאות אנליטיים במגוון חתכים – רווח גולמי, שכר, הוצאות תפעול אחרות ועוד
 • דוחות מכירות והכנסות במגוון חתכים – גיאוגרפי, קווי מוצר, סוכנים ועוד
 • ניהול תזרים המזומנים
 • ניהול חשבונות הבנק
 • עבודה שוטפת מול הבנקים וגורמים מממנים אחרים
 • דיווח חודשי ותשלומים לרשויות המס – מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה, ניכויים
 • ביצוע תשלומים לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח בגין עובדי החברה, תוך תיאום מלא עם סוכני הביטוח
 • הכנת תלושי משכורת
 • העברת תשלומי שכר לעובדים
 • דוחות שכר חודשיים ושנתיים לרשויות המס
 • ניהול תביעות מול ביטוח לאומי בנושא מילואים, חופשת לידה וכו'
 • טיפול מלא בגיוס ובעזיבת עובדים
 • הכנה מלאה לביקורת רו"ח